Jaarabonnement Gezin

  • Voor een jaarabonnement geldt dat deze gedurende de eerste 12 maanden niet kan worden stopgezet.
  • Na de eerste 12 maanden wordt het abonnement automatisch verlengd met steeds één maand.
  • Nadat de eerste contract termijn van 12 maanden is verstreken, is de deelnemer gerechtigd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, maandelijks schriftelijk op te zeggen.
  • Kinderen vanaf 16 jaar mogen zoals volwassenen ‘vrij’ trainen na intake met een trainer. Kinderen jonger dan 16 jaar in overleg.
  • De gezinsleden wonen op één adres.
  • De incasso wordt afgehouden van één rekeningnummer.