Veel voorkomende rugklachten

85% van de bevolking heeft wel eens last van rugpijn, vaak gelokaliseerd in de onderrug. Het grootste deel van deze klachten wordt veroorzaakt door een bepaalde vorm van overbelasting. Hierbij speelt de verhouding tussen belasting en belastbaarheid een rol. De fysieke toestand en de mate van het gebruik van het lichaam bepalen wij tijdens een intake en onderzoek. Hier komt naar voren waar de oorzaak van het probleem zit en bepalen we op basis van de diagnose ons behandelplan.

Het behandelplan zal uit verschillende aspecten ontstaan waarbij een deel gericht is op het verminderen van de acuut aanwezige pijn, en het daaropvolgende deel gericht is op het wegnemen van de specifieke oorzaak van de pijn. Hierdoor willen we de kans op het terugkeren van de klachten verminderen.
Door het combineren van onze fysiotherapeutische specialisaties binnen ons team zijn we in staat een professioneel programma op te stellen om u van uw rugklachten af te helpen!

  • Hernia de meest voorkomende specifieke rugklacht is een hernia. Een hernia is een uitstulping in de tussenwervelschijf. Als deze uitstulping op een zenuw drukt, ontstaan pijnklachten in het been, eventueel met verschijnselen van uitval van de zenuw (doof gevoel, krachtsvermindering). In verreweg de meeste gevallen is een hernia gelokaliseerd in de lage rug (ter hoogte van ruggenwervels L4-L5 of L5-S1). Een hernia kan als acute aandoening optreden, of als gevolg van een degeneratieproces (slijtage). Met fysiotherapie kunnen de spieren getraind worden om hierbij de wervelkolom in positionering te ondersteunen en de klachten te verminderen of in de toekomst een recidief te voorkomen.
  • Ischias een zenuwpijn die vaak ontstaat door niet goed functionerende gewrichten in de onderrug-bekken-heup-bil regio en door verkeerd gebruik van spieren. De pijn begint in de rug en via de bil doorloopt tot in het been. De (rug)pijn wordt veroorzaakt door een grote beenzenuw van de onderrug via de bil naar de achterkant van beide benen, die ook wel nervus ischiadicus wordt genoemd en geeft hier klachten. Door fyiotherapie wordt er gekeken daar een disbalans in de spieren en de druk op de zenuw.
  • Artrose is een degeneratieve aandoening van het gewrichtskraakbeen in het bewegingsapparaat ook wel ‘slijtage’ genoemd, maar bij slijtage neemt de hoeveelheid gewrichtskraakbeen af, bij artrose verandert de structuur van het gewrichtskraakbeen. Dit is een belangrijk verschil tussen artrose en slijtage. Beide aandoeningen hebben baat bij fysiotherapie door een goed ontwikkeld spiercorset rondom de gewrichten.
  • Scoliose is een afwijkende kromming in de wervelkolom met een zijwaartse bocht in de vorm van de letter S of C. Daarbij zitten de wervels en de ribben zo gedraaid dat er op borsthoogte aan de rugzijde een bolling (bochel) van de ribben ontstaat. Meestal gaat scoliose niet vanzelf over en soms is een scoliose zo ernstig, dat niets anders dan opereren mogelijk lijkt maar wordt altijd een vorm van fysiotherapie toegepast om de klachten te verminderen.