Massage & mobilisatie

Een behandelplan kan bestaan uit massage van de spieren, mobilisaties van de gewrichten, training van de stabiliteit en kracht en andere methoden.

Na het formuleren van de doelstellingen wordt er een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan wordt specifiek aangegeven welke behandelmethoden er gehanteerd worden voor de verschillende behandelbare grootheden. Massages, mobilisaties, rekkingen, trainingen gericht op stabiliteit en kracht, etc. worden specifiek beschreven.

Massage

Massage wordt gebruikt om de spanning (tonus) van de spieren te verminderen, doorbloeding te verbeteren en vocht (in benen en armen) af te voeren. Massage kan een voorbereiding zijn op een andere behandelmethode maar het kan ook een behandeling op zich zijn.

Passive mobilisatie

Passieve mobilisatie wordt gebruikt om beperkingen, van bewegingsuitslagen in de gewrichten, te vergroten al dan niet op te heffen. Dit houdt in dat de fysiotherapeut bewegingen uitvoert in de gewrichten om de beweeglijkheid toe te laten nemen.

Actieve mobilisatie

Actieve mobilisaties hebben hetzelfde doel als passieve mobilisaties. Het verschil in de behandeling is dat de mobilisaties door de patiënt zelf worden uitgevoerd. Door specifieke oefeningen is de patiënt in staat om de beweeglijkheid van de gewrichten toe te laten nemen.