Medische Trainingstherapie

Medische trainingstherapie (MTT) is fysiotherapie waarin de nadruk op oefenen en trainen ligt. Door doelgerichte oefeningen uit te voeren op professionele apparatuur wordt de algehele en lokale conditie verhoogd. MTT is in principe voor iedereen met een medische verwijzing door huisarts of specialist. Er zijn verschillende specifieke aandachtsgebieden waarin MTT past.

De situaties waarin sprake kan zijn van medische trainingstherapie zijn:

  • Langdurige klachten aan het houdings- bewegingsapparaat
  • Status na verschillende orthopedische operaties (nieuwe knie / nieuwe heup / voorste kruisband reconstructie,etc)
  • Longaandoeningen (COPD / emfyseem)
  • Hartaandoeningen (Hartinfarct / hartfalen / Bypass / Angina Pectoris)
  • Vaataandoeningen (etalagebenen c.q. claudicatio intermittens / hoge bloeddruk)
  • Diabetes Mellitus
  • Overgewicht
  • Na behandeling van kanker

Revalidatie

Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden bij mensen met blijvend of langdurig lichamelijk letsel of met een functionele beperking. Het gaat dan om problemen als gevolg van ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening.

Heeft u een operatie aan je rug, knie, enkel of schouder gehad? Ook voor postoperatieve revalidatie kunt u in de praktijk terecht. Om u zo goed mogelijk te laten herstellen is een zeer nauwkeurig opgezet revalidatieschema/-programma cruciaal.

Samen met u streven wij ernaar dat u aan de operatie geen blijvende beperking overhoudt.

Op maat gemaakt bewegingsprogramma

De revalidatiearts of specialist stelt de indicatie voor behandeling vast. Fysiotherapiepraktijk Bastiaens heeft korte lijnen met zorginstellingen en zorgverleners zodat uw arts of specialist het revalidatieproces kan volgen. Als u komt voor revalidatie, krijgt u eerst een intakegesprek zodat wij een op maat gemaakt bewegingsprogramma op kunnen stellen. U kunt daarnaast ook kiezen voor intensieve begeleiding in de vorm van personal training. Dit programma kan een vervolg zijn op reguliere fysiotherapie of een revalidatieprogramma ergens anders.

Zelfstandingheid

Belangrijk is dat u door revalidatie weer zo zelfstandig mogelijk wordt. Zo bent u minder afhankelijk van zorg (mantelzorg, thuiszorg en professionele zorg). Maar zelfstandigheid betekent bijvoorbeeld ook (maatschappelijke) re-integratie in werk, onderwijs, sport en hobby’s.

Uiteindelijk is het doel van de revalidatie dat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren in het dagelijkse leven!