Schouder/elleboog/hand klachten

  • Schouderklachten: Pijn aan de schouder kan verschillende oorzaken hebben, de klachten kunnen plotseling of geleidelijk aan ontstaan, soms worden de klachten veroorzaakt door structurele overbelasting van de schouder, hierbij ontstaan pees of slijmbeurs-irritaties en kan dit leiden tot ontstekingen. Uit het fysiotherapeutisch onderzoek wordt geconcludeerd waar de oorzaak ligt en hoe deze het beste te behandelen is.
  • Elleboogklachten: Pijn aan de elleboog kan verschillende oorzaken hebben waarbij overbelasting en verkeerd gebruik het meeste voorkomen. Door veelvuldig herhaalde bewegingen ontstaat er een overbelasting die leidt tot peesontstekingen (tenniselleboog), maar klachten kunnen ook voortkomen uit een trauma waarbij een acute beschadiging van weefsel aanwezig is. Uit het fysiotherapeutisch onderzoek wordt geconcludeerd waar de oorzaak ligt en hoe deze het beste te behandelen is.
  • Handklachten: Pijn aan de hand kan verschillende oorzaken hebben. Een groot deel van de handklachten wordt veroorzaakt door een trauma moment, maar ook een overbelasting kan leiden tot letsel zoals een peesontsteking. Een veelvoorkomend letsel bevindt zich ook vaak in de polsregio waar de zenuwen door een nauwe ruimte richting de hand lopen (het zo bekende carpaal tunnel syndroom). Uit het fysiotherapeutisch onderzoek wordt geconcludeerd waar de oorzaak ligt en hoe deze het beste te behandelen is.