Voorwaarden flexibel abonnement

  • De ingangsdatum van het abonnement gaat in op de dag van aankoop.
  • Voor een flexibel abonnement geldt dat deze na één volle kalendermaand kan worden stopgezet.
  • Nadat deze kalendermaand is verstreken, is de deelnemer gerechtigd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, maandelijks schriftelijk op te zeggen.
  • Doet de deelnemer dit niet, dan wordt het abonnement automatisch verlengd met steeds één maand.