Bekkenbodemtherapie

Bekkenbodemtherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op het voorkomen of verhelpen van klachten in het bekken- en bekkenbodemgebied. Deze therapie valt onder uw aanvullende verzekering voor fysiotherapie. U heeft geen verwijzing nodig van een specialist.

De bekkenbodem is een groep van spieren die de onderkant van het bekken afsluit. De belangrijkste functie van deze spieren is het verlenen van steun aan de organen die in het bekken liggen. De bekkenbodemspieren liggen als een “hangmat” tussen de wanden van het bekken, de organen rusten hierop. Deze spieren hebben ook een actievere functie namelijk aanspannen en ontspannen. Indien er bijvoorbeeld sterke aandrang is om te plassen kan, door het aanspannen van deze spieren, er een seintje naar de hersenen worden gegeven zodat het plassen kan worden uitgesteld. Bij het hoesten of niezen zal de bekkenbodem zich ook aanspannen om urineverlies te voorkomen. De bekkenbodemspieren hebben tevens een rol bij het handhaven van de stabiliteit van het bekken tijdens het bewegen.

Klachten

 • Urine/ontlastingsproblemen: verlies, het niet kunnen ophouden van urine, niet kunnen ontspannen tijdens het plassen, obstipatie.
 • Seksualiteit: bijv. pijnklachten, verlies van urine etc.
 • Rugklachten (kan verhoogde spanning op de bekkenbodem veroorzaken).
 • Verzakkingen bij man/vrouw. (Bijv. blaas, baarmoeder/prostaat, darm).
 • Bekkenpijn/instabiliteit (bijv. tijdens of na de zwangerschap, trauma (lichamelijk en of psychisch)).
 • Disfunctie (beperkte werking) van organen.
 • Bekkenpijn tijdens/na de zwangerschap.

Wat kunt u verwachten van bekkenbodemtherapie?

 • Uitleg over de bekkenbodem.
 • Oefentherapie om de bekkenbodem aan te spannen/ontspannen.
 • Diagnosticeren van de klacht.
 • Inzicht verkrijgen in eigen bekkenbodem.
 • Metingen en vragenlijsten met betrekking tot de problematiek afnemen.
 • Bij geen verbetering; bijvoorbeeld bij complexere klachten verwijzen wij door naar gespecialiseerd bekkenfysiotherapeut, uroloog, diëtist, gynaecoloog of seksuoloog.